Škoda 1101 ( Tudor ) – Elektropříslušenství

20.5.2016 administrator 0

Bateriové zapalování Baterie ( akumulátor ) Podrobné údaje o funkci, správném zacházení a udržování baterie jsou uvedeny v návodu k obsluze a v brožurce. Pro správnou činnost baterie je nejdůležitější hustota náplně kyseliny sírové, zředěné destilovanou vodou, napětí jednotlivých článků a čistota svorek. Hustota kyseliny řádně nabité baterie je 28 . Více informací ►