Škoda 1101 ( Tudor ) – Motor

 

Motor

Vůz Škoda 1101 je vybaven benzínovým čtyřtaktním motorem shora řízeným ( OHV ), chlazeným vodou. V bloku válců jsou lehce zasunuty „mokré“ vložky.

 

 

Technické datatudor 02

Počet válců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vrtání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 mm
Zdvih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 mm
Obsah válců  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,089 l
Kompresní poměr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 6,5
Výkon na brzdě při 3.500 ot/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 HP
Maximální výkon na brzdě  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 HP
Počet otočí při rychlosti 60 km/hod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2420 ot/min
Spotřeba paliva na 100 km při rychlosti 50 km/hod  . . . . . . . . 8,5 l
Spotřeba oleje na 100 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 kg

Vyjmutí motoru z podvozku

Pro hladké vyjmutí motoru se doporučuje tento postup.

Demontace

 1. tudor 03Čtyři závlačky držáků kapoty a sejme se kapota.
 2. Vypustí se voda z chladiče.
 3. Lanko rolety chladiče se vyvlékne z horní kladky.
 4. Dva šrouby redukčního kolena na spodku chladiče, jeden šroub třmenu, příchytka přepadové trubky, spony horní gumové hadice a chladič se vyjme.
 5. Odpojí se baterie, kabel spouštěče, jeden drát elektrického vedení a dva dráty k dynamu.
 6. Trubička dálkového teploměru.
 7. Trubka benzínového vedení.
 8. Lanko ( bowden ) samostarteru.
 9. Táhlo akcelerátoru.
 10. Čtyři matice výfukové trubky.
 11. Dva šrouby pružného uložení motoru.
 12. Podlaha nad převodovou skříni.
 13. Trubička centrálního mazání tlakového ložiska spojky.
 14. Náhon rychloměru.
 15. Čípek vidlice táhla spojkového pedálu.
 16. Čtyři klouby kardanového kloubu.
 17. Dva šrouby pružného uložení převodové skříně. Vloží se hever pod skříň ( pod setrvačníkem ) a motor se lehce nadzdvihne.
 18. Osm šroubů spojujících příruby motoru a převodové skříně. Gumové uložení se vyjme.
 19. Převodová skříň se vyjme směrem dozadu a po ní motor.

 

Rozebrání motoru

Upozornění: Motorová hlava se nesmí vyjmout s bloku válců horká, motor se nechá vždy vychladit. Těsnění pod vložkami válců a pod hlavou válců, nejsou-li zcela bezvadná, se vymění za nové. Usnadní se tím dosažení správného přesahu vložek přes rovinu válců a zaručí se bezvadné utěsnění hlavy motoru. Při vyjmutí hlavy válců není nutné povolovat kozlíky vahadel ventilu, neboť po vyjmutí ventilových tyčinek je možný povolit všechny matice přitužující hlavu válců. Byly-li však kozlíky ventilových vahadel povoleny, je nutné dbát při zpětné montáži, aby nebyla překryta mazací dírka mezi kozlíkem a hlavou válců. Přílišné množství oleje přiváděného na vahadla bývá u starších motorů příčinou zvýšené potřeby oleje, který se volnými již vodítky ventilů nasává do motoru.

 

Výrobní maze seřízení a sestavení

Vložky válců a písty

Skříňtudor 04 klikového hřídele s válci je odlita z šedé litiny nebo z hliníku a opatřená „mokrými vložkami”, tj. vložkami přímo vodou chlazenými. Jmenovitý ø vložky je 68 mm. Vůle pístu ve vložce 0,04 až 0,06 mm. Přesah vložky přes horní rovinu válce má býti v mezích 0,1 až 0,15 mm. Z továrního skladu dodávaly písty pro vybroušené vložky v těchto mírách:

 


I. ø 68,25 mm
II. ø 68,50 mm
III. ø 68,75 mm
IV. ø 69,00 mm

Větší výbrus se nedoporučuje.

.

.

.

.

Pístní kroužky

Nahoře dva těsnící

Výška těsnícího kroužku . . . . . 2 mm — 0,01 mm
— 0,022 mm
Výška drážky v pístu . . . . . . . . . 2,02 až 2,05 mm
Šířka těsnícího kroužku . . . . . . . . 2,8 ± 0,08 mm
Hloubka drážky v pístu . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 mm

Uprostřed jedno stírací osazení

Výška stíracího kroužku . . . . . 2 mm — 0,01 mm
— 0,022 mm
Výška drážky v pístu . . . . . . . . . 2,02 až 2,05 mm
Šířka stíracího kroužku . . . . . . . . 2,8 ± 0,08 mm
Hloubka drážky v pístu . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 mm

Dole jeden stírací

Výška stíracího kroužku . . . . . 4 mm — 0,01 mm
— 0,022 mm
Výška drážky v pístu . . . . . . . . . 4,05 až 4,08 mm
Šířka stíracího kroužku . . . . . . . . 2,8 ± 0,08 mm
Hloubka drážky v pístu . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 mm

Vůle v řezu pístního kroužku 0,3 mm.tudor 06

Pístní čep

Uložení čepu v ojnici:

Pístní čep je uložen suvně v oku ojnice. Vůle pístního čepu v oku ojnice je nepatrná, těžko měřitelná. Lícování je tehdy správný, jde-li čep do oka ojnice vsunout palcem tlakem asi 0,5 kg. Uložení čepu v pístu: Před montáží pístu na ojnici se píst ohřeje ve vodě teplé asi 80º C a čep se lehce a rychle naklepne do otvoru pístu. Předpokládá se, že s pístem je dodáván čep ve správných výrobních mezích. Píst se montuje svým šikmým podélným řezem směrem k váčkovému hřídeli, tj. na levou stranu motoru.

Kliková hřídeltudor 07

Uložení klikového hřídele v motorové skříni:

Klikový hřídel je třikrát uložen v kluzných ložiskách.
Jmenovaný ø čepu je 48 mm. Nejnižší přípustná mez při přebrušování hlavních čepů je ø 47,2 mm.
Jmenovitý ø ojničního čepu je 45 mm. Nejnižší přístupná mez při přebrušování ojničního čepu je ø 44,2 mm.
Jmenovitá šířka ojničních ložisek je 32,0 mm.

Ložiska klikového hřídele:

Radiální vůle hlavních ložisek 0,049 až 0,075 mm.
Axiální vůle II. hl. ložiska 0,50 až 0,115 mm.

Ojnice:

Radiální vůle ojničních ložisek 0,042 až 0,057 mm.
Axiální vůle II. ojničních ložiska 0,050 až 0,115 mm.

Vytáčení hlavních ložisek

tudor 08Přístroj pro vytáčení hlavních ložisek má tyto díly:

Tři konzoly, jedna vrtací tyč s podávacím šroubem, jedno rameno podávacího šroubu a ruční kliku. K přesnému nastavení nožů se dodávalo současně s přístrojem stojánek Ac Oma 903 s identifikátorem.

Pokyny k vytáčení hlavních ložisek:

Na motorový blok bez pánví se upevní konsoly pro držáky ložisek vrtací hřídele a založí vrtací hřídel do ložisek držáků. Držáky zůstanou uvolněny. Na oba konce vrtací hřídele se nasunou středící pouzdra. Tato pouzdra, která napomáhají rychlému rychlému a správnému ustředění vrtací hřídele. Vnější ø pouzdra je shodný s vnějším ø ložiskové pánve I. a III.ložisku a vnitřní ø s vnějším ø vrtací hřídele. Středící pouzdra se usadí v místech I. a III. ložiska a přitáhnou víky. Nyní se teprve upevní držáky ložisek vrtací hřídele. tudor 09Na krajní konsolu se upevní rameno s matkou podávacího šroubu. Tím je hřídel řádně ustředěn. Víka I. a III. ložiska se sejmou a vrtací hřídel se vytáhne s oběma středícími pouzdry, Poté se předem připravená ( vylitá s zhruba vytočená ) ložisková pánev, k vytáčení určena, usadí a stáhne. Vrtací hřídel se zasune do ložisek a do vhodného místa se vsadí vrtací nůž. Nůž se přesně nastaví pomoci stojánku s identifikátorem na potřebný ø. Po nastavení se nůž zajistí pojistným šroubem, umístěným ze strany vrtací hřídele. Poté se připojí podávací šroub, upevní vodítko  matky a přístroj je připraven k vrtání. Přístroj se dá použít téměř na všechny typy motorů. V případě, že nelze přístroj připevnit normálně dodávanými konsolami s třmeny, je nutné zhotovit si pomocné lišty, které se na skříň motoru upevní několika šrouby a na čast lišty přečnívající přes skříňku, se teprve upevní konsole přístroje.

tudor 10Vyrovnání ojnice:

Před montáži je bezpodmínečně nutno, aby ojnice byla proměřena na přístroji Ab Oma 5033, znázorněném na obrázcích i s příslušenstvím k vyrovnávání ojnice.

Měření ojnic:

Při rychloběžných motorech je zvlášť důležité, aby byla dodržená kolmost pístu. Sebemenší úchylky mají vliv na rychlé opotřebení pístu i válce. Proto je bezpodmínečně nutné zalícovanou ojnici s namontovaným pístním čepem před montáží proměřiti na vyobrazeném přístroji vlastní konstrukce, který byl zvlášť k tomuto účelu zhotoven. Tento přístroj slouží ke kontrole souososti otvorů ojnic. Skládá se z těchto podstatných částí:

Konsoly, hlavního čepu a ramene s měřícími kolečky. Hlavní čep má tři drážky, do kterých jsou nalícovány vyměnitelné čelisti, které je možný ručním kolečkem nastavit na všechny průměry všech typů. Vyměnitelných čelistí je celkem sedm souprav a jejich minimální a maximální průměr je označen. Než přikročíte k měření, musí býti ojniční ložisko zalícováno na čep kliky a pístní čep do oka ojnice. Takto připravenou ojnici lehce nasuneme na stavěcí čep a citlivým dotažením ručního kolečka ojnice v žádané poloze upevníte. Pak přiblížíte rameno s měřícími kolečky k pístnímu čepu, jak je zobrazeno na levém horním obrázku, a případná nesouosost se projeví průsvitem vzniklým mezi měřícími kolečky a pístním čepem. Uvolněním ručního kolečka docílíme postavení ojnice do polohy znázorněné na pravém horním obrázku a měříme po opětném dotažení souosost ve směru druhém. V prvním případě ( levým horním obrázkem ) se zjištěné úchylky vyrovnají nakroucením ojnice, ve druhém ( pravém horním obrázku ) ohnutím ojnice. K zkracování ojnice použije se zkrucováku podle levého spodního obrázku, k ohýbání ojnic prohybače podle pravém spodním obrázku. V žádném případě nesmí se ojnice vyrovnávat na přístroji k vyúhlování ojnic. Po zkroucení nebo prohnutí ojnice se musí ojnice znovu kontrolovat v obou směrech.

tudor 11

.tudor 12

.

.

.

.

.

.

.

.

.
tudor 14tudor 13

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Váčkový hřídel

Jmenovitý ø čepu:                                 Radiální vůle:

I. ložiska 34 mm                                     I. ložiska 0,009 až 0,064 mm
II. ložiska 42 mm                                    II. ložiska 0,050 až 0,100 mm
III. ložiska 32 mm                                   III. ložiska 0,009 až 0,064 mm

Axiální vůle I. ložiska 0,05 až 0,10 mm.

 

Sací a výfukové ventily

Jmenovitý ø ventilové stopky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm
Vůle sacího ventilu ve studeném stavu motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,15 mm
Vůle ventilového ventilu ve studeném stavu motoru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mm
Vůle stopky ventilu ve vedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,013 až 0,057 mm
Ventilová sedla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45°
Šířka ventilového sedla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 až 2 mm
Jsou-li sedla vytlučená na větší šířku, použije se k zúžení sedel frézy  . . . . .  30°

K usnadnění montáže ventilů se doporučuje požití:
Pomůcka Ab Oca 1136 – trn k navlékání pojistek na stopky ventilů
Pomůcka Ab Oca 1134 – páku na montáž ventilových zpružin

 

Ventilové zpružiny

Dojde-li při opravě motoru k výměně ventilových zpružin, které jsou buď unavený, nebo jinak poškozený, je možno podle tabulky nové ventilové zpružiny před zamontováním zvážit a porovnat.

Délka zpružiny Při zatížení Odchylka + 10% Odchylka – 10%
Vnitřní 44 ± 1 mm 0 kg 0 kg 0 kg
34 ± 1 mm 10 kg 11 kg 9 kg
27 ± 1mm 17 kg 18,5 kg 15,3 kg
Vnější 55 ± 1 mm 0 kg 0 kg 0 kg
38 ± 1 mm 15 kg 16,5 kg 13,5 kg
31 ± 1 mm 21,5 kg 23,65 kg 19,35 kg

 

Rozvod motorutudor 15

1) Pohon váčkového hřídele řetězem

K snadnému znovu seřízení rozvodu při opravách motoru jsou obě řetězová kola označena důlky. Označení se postaví tak, aby mezi označenými zuby bylo vždy 11 řetězových čípků, jak je znázorněno na obrázku. Pak se provede dodatečná kontrola.

 

2) Pohon váčkového hřídele ozubenými koly

K usnadnění nastavení rozvodu s ozubenými koly jsou důlky označeny dva zuby na rozvodovém kole velkém a jeden zub na rozvodovém kole malý. Označený zub malého kola zapadá do dvou označených zubů velkého kola. Kontrola rozvodu se provede následujícím způsobemtudor 16, jako v předcházejícím odstavci. Sací ventil otvírá přibližně o tutéž hodnotu před HÚ, o kterou výfukový ventil zavírá po HÚ.

Časování ventilů

Sací ventil
→ otvírá . . . . . . . . 13°32′ před H. Ú.
→ zavírá  . . . . . . . 53°51′ po D. Ú.

Výfukový ventil
→ otvírá . . . . . . . . 56º57′ před D. Ú.
→ zavírá  . . . . . . . 16°47′ po H. Ú.

1º na obvodu setrvačníku ø 260 mm = 2,268 mm.

.

 

tudor 17Zapalování

Zapalováni je bateriové 6 V, pořadí zapalování:
1, 3, 4, 2.

Odtrh přerušovače v rozdělovači se v klidu motoru postaví na hořejší úvrať pístu. Rozdělovač je opatřen automatem, který obstarává předstih samočinně, úměrně k počtu otočí. Při úpravě kontaktů, neboť jejich stavění musí míti správnou vzdálenost odtrhu, tj. 0,4 mm, dbejte, aby kontakty byly úplně čisté a suché. Pro případné zkoušky správné funkce automatického předstihu, uvádíme křivku předstihu viz. obrázek u širšího pojednání o zapalování.

 

.

 

Mazání motoru

tudor 18Mazání motoru je oběžné, tlakové a zcela spolehlivé. Olejové zubové čerpadlo opatřené sacím košem je poháněno vačkovým hřídelem. V paralelní větvi olejového potrubí je umístěn účinný čistič oleje, opatřený plstěnou vložkou. Plstěnou vložku nutno nejpozději každé 2.000 km řádně vyprat benzinem. Za tím účelem Se povolí 4 šrouby filtru a filtr se vyjme ze skříně. Pak se povolí spodní matice centrálního stahovacího šroubu C, sejme se spodní víčko a vnější krycí trubka. Nyní je možno vyjmouti plstěný válec A se sítem B. Je důležité, aby po vyprání v benzinu plstěný válec dobře uschl, aby motorový olej se nerozředil. Při zpětné montáži je nutné, aby matice centrálního šroubu byla řádně utažená a pojištěna závlačkou. Tlak oleje je nastaven na 3,5 až 4,0 atm a měří se při brzdění motoru v továrně kontrolním manometrem. Kontrolní baroskop je seřízen tak, že zhasne zelené světlo na přístrojové desce, když tlak klesne pod 2,2 atm. Při větších opravách motoru, kdy se čistí olejové kanály, čerpadlo a redukční ventil, je nutný redukční ventil opět seřídit. Ventil se seřídí šroubem B, který stlačuje zpružinu C. Zpružina C se opírá o kuličku D, uzavírající přítok tlakového oleje od čerpadla. Po odjištění šroubu B se uvolní přítužná matice A a šroub B se utáhne v případě, že je třeba tlak oleje zvýšit, nebo se uvolní, je-li tlak vyšší, než je předepsáný. Tlak oleje a funkci baroskopu se doporučuje přezkoušet kontrolním manometrem, který se připojí na místo baroskopu. Po nastavení redukčního ventilu se přítužná matice A řádně dotáhne a šroub B se pojistí proti samovolnému uvolnění závlačkou.

 

Olejová pumpa

Hnací hřídel olejové pumpy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ø 15,5 mm
Vůle hřídele ve skříni olejové pumpy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,020 až 0,081 mm
Vůle ozubených kol pumpy mezi zuby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 až 0,18 mm
Stranová ( obvodová ) vůle ozubených kol v zamontovaném stavu  . . . . . 0,120 až 0,198 mm
Podélná ( osová ) vůle ozubených kol v zamontovaném stavu . . . . . . . . . 0,05 až 0,10 mm

Podélnou ( osovou ) vůli ozubených kol je třeba dodržet v předepsaných mezích. Zvětšená vůle, způsobena opotřebením, je nejčastější příčinou poklesu výkonu pumpy a tím také tlak oleje.

 

tudor 19Karburátor

 

Karburátor je umístěn na pravé straně motoru. Sací potrubí je spojeno s výfukovým potrubím za účelem předehřívání nasávané směsi. Horizontální karburátor značky Solex, typ 26 AHR ( UAHD ) je opatřen spouštěcím zařízením ( samostartérem ) ovládaným knoflíkem s přístrojové desky. Karburátor je přesně seřízen podle výkonu motoru a nedoporučuje se tudíš toto seřízení při opravách motoru měnit. Pro úplnou informaci se doporučuje samotný spisek vydaný továrnou na karburátory Solex.

Normální seřízení karburátoru:

Vzduchové hrdlo ( difusér ) 22
Volnoběh Palivová 0,5
Vzduchová ( otvory ) 0,80
Hlavní Benzinová tryska 1,15
Vzduchová tryska 2,20
Samostartér Vzduchová tryska 40
Benzínová tryska 120

tudor 20Čistič vzduchu je opatřen vložkou z kovové vlny k zachycování prachu a jiných nečistot. Vložku je nutno každých 2.000 km vyprat v benzínu a po vyprání navlhčit směs 1 dílu benzinu a 1 dílu oleje.

 

Chlazení

Chlazení motoru je vodní s odstředivou pumpou, podporované ventilátorem. K chlazení se hodí nejlépe čistá měkká voda říční nebo dešťová. Používá-li se tvrdá voda, usazuje se v chladiči a motoru vodní kámen, který účinnost chladiče velmi zhoršuje. Vodní kámen se nejlépe odstraní horkým octem nebo velmi zředěnou kyselinou solnou, která se pak musí horkým roztokem sody zneutralizovat a chladič čistou vodou opět propláchnout.

 

Thermoregurátor

tudor 21

tudor 22Aby teplota chladicí vody byla stále udržovaná na nejvýhodnější výši tj. asi 85° až 90° C, je vmontován do oběhu chladící vody thermoregulátor s obtokem. Při studeném motoru zůstává průtok chladicí vody chladičem uzavřen tak dlouho, než se motor ohřeje. Škrcením průtoku vody chladičem je udržován motor na správné teplotě.

Přechlazení motoru, které by mohlo nastavit vadnou činnosti thermoregulátoru, je motoru velmi škodlivé a projeví se zvýšenou spotřebu benzínu, snížením výkonu a hlavně však neúměrným opotřebením válců, respektive celého klikového mechanismu, způsobeným zředěním oleje benzínem. Na armaturní desce je umístěn dálkový teploměr, kterým je možný teplotu vody stále kontrolovat a reletkou regulovat. Obsah chladiče je 8,5 l.

Nákladnými zkouškami bylo bezpečně zjištěno, jak je opotřebení válců přímo závislé na teplotě motoru. Uvedený diagram ( pravý obrázek ) ukazuje názorně souvislost mezi teplotou motoru a opotřebením válců. Proto je důležité dodržovat provozní teploty chladící vody.

 

Sestavení motoru

Zdařilá montáž vedle pečlivého provedení předpokládá naprostou čistotu montovaných dílů. V zájmu hladké  montáže motoru doporučuje se dodržovat tento postup:

tudor 23Do bloku se zasunou vložky s písty a předem zalícovaným  ojnicemi bez víček. Vložky opatří se těsněním a po zasunutí se pojistí zapuštěnými šroubky. Po zataženi šroubků se přeměří indikátorem přesah vložky přes rovinu válců, který má být 0,1 až 0,15 mm. BIok se obrátí o l80° a vloží se spodní pánve hlavních ložisek mírně naolejované a do nich se vloží zalomený hřídel. Přiloží se víčka hlavních ložisek s pánvemi, stejnoměrně se dotáhnou a matice se zajistí. Blok se otočí o 90°. Ojniční ložiska se navléknou na zalomený hřídel, přiloží se postupně horní víčka ojničních ložisek, šroubu, plechové pojistky a matice šroubů se ojniční ložiska dotáhnout stejnoměrně a s citem, aby se ložiska nedeformovaly. Matice s plechovými pojistkami zajistí.

Na motorovou skříň se přilepí papírové těsnění přední motorové příčky, natřené tukem nebo těsnící pastou. Přiloží se přední příčka a dvěma šrouby se dotáhne k motorové skříni. Vačková hřídel se zasune do motorové skříně, připojí se opěrné ložisko, dotáhne a šrouby se zajistí. Naklepnou se obě řetězová kola za předpokladu, že jdou přesně proti sobě, tak, aby mezi ozubenými zuby bylo 11 řetězových čípků. Namontuje se zadní těsnící víčko. Těsnící papír natřený tukem nebo pastou se přilepí na přední příčku motoru, na zalomený hřídel se navlékne plechový odstřikový kroužek, přiloží se přední víko a přichytí šrouby.

Navlékne se středový kužel ( pomoci Ab Oca 1099 ) a dotáhne se přední víko trvale. Středící kužel se vyjme, natáhne se řemenice a matice, tvořící současně ozubec k natáčení motoru, se dotáhne. Zasune se hnané ozubené kolečko předem zmontované olejové pumpy do ozubení váčkového hřídele s ohledem na polohu unášeče rozdělovače, aby odpovídala bodu zážehu prvního válce.

tudor 24Namontuje se spodní víko motoru a skříň setrvačníku. Motor se otočí o 180°, naklepne se kuličkové ložisko, naplněné tukem, do zal. hřídele, a přitom se setrvačník na přírubu zalomeného hřídele tak, aby označení nulové polohy souhlasí s horní úvratí prvního válce. Přiloží se plechové víčko, kryjící kuličkové ložisko v zalomeném hřídeli, zatáhnou se šrouby setrvačníku a pojistí se drátem. Vloží se zvedáky ventilů, těsnění hlavy válce, hlava válce se zamontovanými ventily, vodící plech zvedacích ventilových tyčinek a stejnoměrně se hlava s citem dotáhne ( viz. pravý obrázek ).

Vloží se zvedací ventilové tyčinky, úplný čep s namontovanými vahadly a kozlíky. Kozlíky se přitáhnou a matice se pojišťovacími plechy zajistí. Při pokládání kozlíků je nutné se přesvědčit, zda není překrytá dírka tlakového oleje na váhadla ventilů. Přiloží se korkové těsnění a přišroubuje se krycí víko ventilů. Vmontuje se olejový čisti, olejový přetlakový ventil ( redukční ventil ), jehož konečné nastavení se provede až při zkoušce motoru, identifikační cívka, rozdělovač ( konečné postavení také až při zkoušce ), zapalovací svíčky, sací a výfukové potrubí, karburátor a čistič vzduchu a benzínu, vodní pumpa s ventilátorem, spodní vodní koleno s gumovou hadicí, dynamo s řemenem, a spouštěč. Nezapomeňte při montáži naolejovat všechny pracující součástky čistým motorovým olejem a těsnění i těsnící plochy potřít tukem nebo těsnící pastou.

 

4 Komentáře

 1. Dobrý den,chci se jen zeptat,jestli se dají sehnat nové pístní kroužky pro tento motor.Díky Baraňski

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*